Select Menus

Default Select Menu

Select menu with search box

Select Menu with icon

Select menu with avatars

Status Select Menu

Select Menu with search box